Stiftelsen

Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland instiftades av Svenska pensionärsförbundets (SPF) höstmöte 10.11.2010.

Stiftelsens ändamål är att verka för, förbättra och understöda finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa samt livskvalitet och trivsel i vardagen.

Understöd beviljas främst till samfund och institutioner vilkas verksamhet stödjer stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt inrätta fonder namngivna enligt donatorns önskemål.

Stiftelsens styrelse beslutar årligen storleken på utdelningen av understöd enligt kriterier i enlighet med stiftelsens stadgar.