Stiftelsens styrelse 

Stiftelsens styrelse utses av Svenska pensionärsförbundets styrelse.
Styrelsens mandatperioden är ett år.

Ole Norrback, ordförande

Henry Wiklund, vice ordförande

Ulf Kjerin, medlem

Pehr Löv, medlem

Ulla-Maj Wideroos, medlem

Henrik Winberg, medlem

Magnus Öhman, medlem

Berit Dahlin, styrelsens sekreterare