Stiftelsens styrelse 

Stiftelsens styrelse utses av Svenska pensionärsförbundets styrelse.
Styrelsens mandatperioden är ett år.

Ole Norrback, ordförande

Henry Wiklund, vice ordförande

Anita Ismark, medlem

Birgitta Olsson, medlem

Magnus Öhman, medlem

Henrik Winberg, medlem

Berit Dahlin, styrelsens sekreterare