Hyllningsadresser

Hyllningsadresser kan beställas till förmån för Stiftelsen.

Hyllningsadressernas pris är 20 €/st. Priset för 10 adresser är 15 €/st och över 10 adresser 13 €/st. Porto tilkommer.

Adresserna finns på kansliet i Helsingfors, Annegatan 25 A eller kan beställas per tfn: 040 5783078, e-post: asa.andersson@spfpension.fi