Hyllningsadresser

Hyllningsadresser kan beställas till förmån för Stiftelsen.

Hyllningsadressernas pris är 7 € + porto.

Adresserna finns att köpa på kansliet i Helsingfors, Annegatan 25 A eller kan beställas per
tfn: 040 5783078, e-post: asa.andersson@spfpension.fi