Bidragsansökan

Ändamålet för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland är att verka för och förbättra samt understöda finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen (Stiftelsens stadgar, 2 §).

Understödet beviljas för lokal och regional verksamhet inom ramen för Stiftelsens ändamål. 

Föreningarna kan ansöka om bidrag från Stiftelsen för uppsökande verksamhet inom föreningen och föreningens verksamhetsområde samt för skapande av guldkant i tillvaron för att motverka utanförskap och ensamhet.

 

Ansökningstiden har gått ut den 31 oktober 2023.

Närmare info: ombudsman Berit Dahlin
tfn 040 578 0248 e-post: stiftelsen@spfpension.fi