Ansökningar och understöd

Understöd kan beviljas för lokal och regional verksamhet inom ramen för stiftelsens ändamål. Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. 

Ansökningstiden är 1.10-30.11.2020

Ansökningsblankett

Ansökningarna sänds till Stiftelsen under adress:
Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland
Annegatan 25 A, PB 129
00101 HELSINGFORS

eller stiftelseninfo@spfpension.fi